den 4 augusti 2020
   
Användarvillkor

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Svensk Försäkringsförmedling AB

Svensk Försäkringsförmedling AB Webbportal består av diverse webbsidor som sköts av Svensk Försäkringsförmedling AB.

Svensk Försäkringsförmedling AB Webbportalen erbjudes er under förutsättning av att ni accepterar följande vilkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbportal. Er användning av Svensk Försäkringsförmedling AB webbportal bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Svensk Försäkringsförmedling AB förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Svensk Försäkringsförmedling AB.
LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Svensk Försäkringsförmedling AB portalen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Svensk Försäkringsförmedling AB och Svensk Försäkringsförmedling AB är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta inkluderar utan undantag alla länkar till externa webbsidor.  Svensk Försäkringsförmedling AB är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Svensk Försäkringsförmedling AB erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Inkluderingen av dessa länkar betyder INTE att, Svensk Försäkringsförmedling AB sympatiserarmed de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid andvändning av Svensk Försäkringsförmedling AB webbportal,bekräftar och garanterar Ni Svensk Försäkringsförmedling AB att ni inte kommer att använda Svensk Försäkringsförmedling AB på ett sådant sätt att det strider mot Svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Ni får under inga omständighet använda Svensk Försäkringsförmedling AB webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Svensk Försäkringsförmedling AB eller forstöra andra användares besök/arbete med Svensk Försäkringsförmedling AB webbportalen. Ni får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som ni inte erhållit tillstånd till genom Svensk Försäkringsförmedling AB webportalen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Svensk Försäkringsförmedling AB webportalen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper,forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Ni accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Ni accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av egendomsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer. 
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka att sälja varor eller tjänster
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.
Svensk Försäkringsförmedling AB har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Svensk Försäkringsförmedling AB sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Svensk Försäkringsförmedling AB förbehåller sig rätten att exkludera och föhindra tillgången till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Svensk Försäkringsförmedling AB förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Svensk Försäkringsförmedling AB varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Svensk Försäkringsförmedling AB sig allt ansvar i forbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att deltaga i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte auktoriserade att tala eller upplysa på Svensk Försäkringsförmedling AB vägnar, deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Svensk Försäkringsförmedling AB.


FORBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVAROPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Svensk Försäkringsförmedling AB WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER   Svensk Försäkringsförmedling AB FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I  Svensk Försäkringsförmedling AB WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Svensk Försäkringsförmedling AB WEBBPLATS.

KONTAKT : info@webbplats.nu

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Svensk Försäkringsförmedling AB förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp Er tillgång till Svensk Försäkringsförmedling AB webplats och dess relaterande tjänster. Ni som besökare användare eller medlem avdenna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Övertädelse av dessa vilkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt Svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Svensk Försäkringsförmedling AB webbplats är: Copyright 2011 Svensk Försäkringsförmedling AB och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Svensk Försäkringsförmedling AB Copyright 2011 Svensk Försäkringsförmedling AB

Hem   |   Om oss   |   Privat   |   Företag   |   Bopension   |   Kontakta oss
Copyright 2011 Svensk Försäkringsförmedling AB