Menu

Löneväxling

Löneväxling innebär att en anställd sänker sin kontantlön och i stället får en förmån som arbetsgivaren bekostar, t ex en tjänstebil (se bilförmån) eller att arbetsgivaren betalar en pensionsförsäkring
 

Avdragstaket för pensionssparande för privatpersoner har sänkts till 12 000. Men det finns en annan regel som säger att arbetsgivaren under vissa omständigheter kan göra inbetalningar på en pensionsförsäkring för den anställdes räkning på upp till 35 procent av lönen. 

Den som vill pensionsspara mer kan därför låta arbetsgivaren betala pensionsförsäkringen mot att lönen sänks. Men det finns både för och nackdelar med en sådan löneväxling.

Det fungerar precis som en privat pensionsförsäkring där inkomstskatt betalas på belopp som tas ut och där den anställde är förmånstagare.

För att få arbetsgivaren att göra det måste den anställde sänka sin lön. Du byter då en del av din kontanta bruttolön (lön före skatt) mot att arbetsgivaren gör en pensionsinbetalning. 

Om arbetsgivaren betalar in 10 000 kr till en sådan försäkring i stället för att betala ut pengarna som lön får arbetsgivaren betala 24,26 procent i sociala avgifter, medan avgiften för lön är normalt 32,42 procent.  Det betyder ca 800 kr i sänkt kostnad för arbetsgivaren. 

Om löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för arbetsgivaren bör pensionsinbetalningen alltså vara 10 800 kr vid ett löneavdrag på 10 000 kr. 

Om du funderar på att sänka din lön i utbyte mot förstärkt tjänstepension är det viktigt att tänka på att lönesänkningen kan försämra sjuk- och föräldrapenningen, den allmänna pension samt eventuell a-kasseersättning. Och det krävs en mycket bra avkastning på den förstärkta pensionen för att den ska kompensera för minskad allmän pension.

Därför lönar sig oftast inte löneväxling om lönen då hamnar under intjänandetaket i den allmänna pensionen, ca 32 000 kr i månaden. För den som har förmånsbestämd tjänstepension enligt ITP-planen är lönsamheten tveksam även om inkomsten ligger däröver.

En löneväxling måste bestämmas i god tid innan pengarna betalas in till försäkringsbolaget. När lönen är disponibel är det för sent att börja förhandla om att byta lön mot pension. 

Löneväxling kan alltså bara göras på framtida ersättningar. Det betyder att man inte kan löneväxla innestående semesterdagar och upparbetad övertid, eftersom du har haft möjlighet att kunnat disponera dessa pengar.

 

 

Fördelar och nackdelar med löneväxling

 

+ Lägre sociala avgifter än för lön.

+ Fördel om du vid löneväxlingen har inkomst över brytpunkten och om du vid pensionsuttaget ligger under.

+  Enkelt sätt att pensionsspara. 

- Kan minska allmän pension, sjukpenning m m. Nackdel om du har mindre än drygt 30 000 kr i månadslön. 

- En ännu sämre lösning om månadsinkomsten ligger under brytpunkten för statlig skatt med en marginalskatt på drygt 30 procent.

- Nackdel om du har förmånsbestämd tjänstepension enligt ITP-planen.

 

Svensk Försäkringsförmedling AB  |  Kvarnvingevägen 2, 177 41 Järfälla  |  Tel: 08-627 07 40  |  info@svenskforsakringsformedling.se
Besöksadress: Järfällavägen 106, Järfälla