Menu

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring

En Sjuk- och Olycksfallsförsäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller drabbas av sjukdom, men den kan lindra de ekonomiska följderna och underlätta för dig så att du kan fokusera på att återhämta dig från skadan eller sjukdomen.

Dessutom är de lag- och avtalsgrundade skyddet du omfattas av ofta otillräckligt vilket gör att du bör komplettera skyddet med en egen försäkring.

 

Svensk Försäkringsförmedling AB  |  Kvarnvingevägen 2, 177 41 Järfälla  |  Tel: 08-627 07 40  |  info@svenskforsakringsformedling.se
Besöksadress: Järfällavägen 106, Järfälla