Menu

Tidigläggande av pension

Varför använda Kompletteringsregeln, eller tidigläggande av pension? 

 

Kompletteringsregeln är avsedd för att användas vid förtida pensionsavgång, avtalspensionering och då pensionsskyddet är dåligt och kräver större premiebetalningar som inte ryms inom huvudregeln. Även i övriga fall vid ändring av pensionsavtal kan kompletteringsregeln användas. 


Här nedan är några exempel på när kompletteringsregeln används:
 

 • Förtida pensionsavgång och Avtalspensionering (kallas även Avgångspension). Ett bolag väljer att pensionera en eller flera äldre medarbetare vid övertalighet. Kan även vara ägaren till ett ägarlett bolag som väljer att pensionera sig själv. 
 • Förstärkt pension till den anställde. Den anställde kan få högre pension än vad som hade varit möjligt om endast huvudregeln hade använts. 
 • ”Betala ikapp” En företagare har gjort små tjänstepensionsinbetalningar och tagit ut en låg lön under en lång tid av olika anledningar t ex under en uppbyggnadsfas av företaget. När bolaget börjar visa vinst och det finns medel för att göra rejäla tjänstepensionsinbetalningar för att trygga     pensionen räcker inte huvudregeln till. Bolaget ”betalar ikapp” så att företagaren får en marknadsmässig pension.  Ovanstående fall när         Kompletteringsregeln används, faller inom ramen för IL 28:7. I praktiken är det vanligt att Kompletteringsregeln används även av andra skäl. Nedan finns några av de vanligaste fallen. 
   
 • Attraktiv arbetsgivare. Genom att förtaget har en generös pensionspolicy (t ex avgångspension vid 60 års ålder) har företaget möjlighet att behålla och rekrytera kompetent personal. 
   
 • Löneväxling. Innan t.ex en säljare får en provisionsutbetalning eller en chef får en bonus kan de välja att växla den till en tjänstepensionsförsäkring. Om det är ett större belopp räcker kanske inte huvudregeln. 
   
 • Inlösen av Direktpension. En företagare som tecknat en Direktpension, river pensionsutfästelsen, häver panten och återköper kapitalförsäkringen. Den återköpta försäkringen används för att finansiera köp av en tjänstepensionsförsäkring tecknad enligt kompletteringsregeln. 
   
 • Jämna ut inkomsterna.  Att jämna ut inkomsterna under livet är förmånligt ur skattesynpunkt. 
   
 • Reducera skatten. Företagaren sätter av ett större engångsbelopp för att reducera bolagsskatten. 
   
 • Reducera värdet på bolaget för att underlätta:  Generationsskifte och gåvoöverföring av bolagets aktier. Försäljning av bolaget. Avveckling av bolaget. Om företaget skall säljas, eller om ägaren vill ge bort bolaget t ex till ett barn och det finns likvida medel i bolaget kan det vara en god idé för den gamle ägaren att före försäljningen använda Kompletteringsregeln för att minska de likvida medlen i bolaget. På detta sätt minskas värdet på bolaget vilket underlättar köpet. 
   
 • Vd- och chefspensioner. För välavlönade vd:ar och andra direktörer som är anställda på lite större bolag kan huvudregeln ibland inte vara tillräcklig. 

 

Svensk Försäkringsförmedling AB  |  Kvarnvingevägen 2, 177 41 Järfälla  |  Tel: 08-627 07 40  |  info@svenskforsakringsformedling.se
Besöksadress: Järfällavägen 106, Järfälla