Menu

Direktpension

Företagsägd kapitalförsäkring – flexibelt sparande

VÄRT ATT VETA OM

 

FLEXIBELT SPARANDE

Med en företagsägd kapitalförsäkring väljer du själv hur mycket och hur ofta du vill spara och vilken förvaltningsform som passar dig bäst. Väljer du fondförvaltning kan du ta ut pengarna utan avgift efter fem år. Vid traditionell förvaltning kan du ta ut pengarna avgiftsfritt efter tio år.


PENSION TILL DIG SJÄLV ELLER DINA MEDARBETARE

En företagsägd kapitalförsäkring är ett klokt sätt att spara. Företaget kan använda kapitalet för att ge dig en utökad pension eller förstärka pensionsförmånerna för en värdefull medarbetare i företaget.


SKYDDA FÖRETAGET, DIG SJÄLV OCH FAMILJEN

Med en kapitalförsäkring kan du försäkra ditt företag mot de ekonomiska konsekvenser som kan uppkomma om en viktig medarbetare skulle avlida, eller om du själv skulle bli långvarigt sjuk eller avlida. Försäkringen kan även ge dina närmaste ett förstärkt skydd.


BYGG UPP ETT KAPITAL I FÖRETAGET

Med en kapitalförsäkring kan du bygga upp ett kapital i företaget. Det kan sedan användas för exempelvis investeringar.


PLACERA ÖVERLIKVIDITETEN

Att investera företagets överlikviditet på bästa sätt kräver planering där våra rådgivare arbetar med behovsanpassade lösningar. En kapitalförsäkring är ett bra sätt och fördelarna är många:
 

• Pengarna i försäkringen kan lyftas tillbaka in i bolagets verksamhet.

• Delar av företagets överskott kan avsättas till pension för dig och din familj.

• Pengarna betalas ut till företaget, skattefritt, under en viss period eller som ett engångsbelopp. Avsättningen är inte avdragsgill.

• Pengarna kan exempelvis användas till att lösa ut en delägare.

• Försäkringen kan vara pantsatt till din förmån och är då under vissa förutsättningar skyddad vid företagets konkurs.


Prata gärna med din försäkringsrådgivare och din revisor om vad en företagsägd kapitalförsäkring kan innebära för just ditt företag.

Med en företagsägd kapitalförsäkring kan du bygga upp ett kapital i företaget utan att låsa företagets pengar. Kapitalet som företaget får kan användas till exempel för pension till dig själv, din familj eller nyckelmedarbetare. Det kan även användas för att skydda företagets överlevnad eller för att investera i företaget.

 

 

Svensk Försäkringsförmedling AB  |  Kvarnvingevägen 2, 177 41 Järfälla  |  Tel: 08-627 07 40  |  info@svenskforsakringsformedling.se
Besöksadress: Järfällavägen 106, Järfälla