Menu

Privat Pension

Privat Pension är en temporär ålderspension som tecknas med återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet kan väljas bort.

Pensionsåldern är, om inget annat anges, 65 år och utbetalningstiden 5 år.  

Försäkringstagare och försäkrad är den person på vars liv försäkringen gäller och är alltid samma person vid tecknandet. 

Skattekategori

Privat Pension tillhör skattekategori P - pensionsförsäkring. 

 

 

Svensk Försäkringsförmedling AB  |  Kvarnvingevägen 2, 177 41 Järfälla  |  Tel: 08-627 07 40  |  info@svenskforsakringsformedling.se
Besöksadress: Järfällavägen 106, Järfälla