Menu

Barnförsäkring

Barnförsäkring ger trygghet. Utan barnförsäkring kan du få stå för stora kostnader och ditt barn skulle råka ut för en skada. Ditt hem kanske måste utrustas med hjälpmedel och värst av allt är att barnet kanske inte kan arbeta fullt ut. En barnförsäkring kan inte få tiden att gå tillbaka men en barnförsäkring ger iallafall en ekonomisk trygghet vid en olycka. Barnförsäkringar erbjuds idag av de flesta försäkringsbolagen. Alla försäkringsbolag som erbjuder barnförsäkringar har egna villkor och sätter sina egna priser på deras barnförsäkringar. Att på egen han hitta rätt bland försäkringsbolag och barnförsäkringar kan upplevas som en djungel. Det kan vara mycket svårt att på egen hand läsa igenom allt det finstilta i villkoren gällande barnförsäkring och även andra försäkringar.


Priserna, även kallas, premien, varierar olika och detta beror ofta inte på hur bra skyddet är utan mer på vilka barn försäkringsbolagen vill försäkra. Det kan upplevas som märkligt med det är så det fungerar då det är affärsbolag som vill tjäna pengar. Det vi konsumenter kan göra är att jämföra barnförsäkring innan vi tecknar försäkringen så att just ditt barn får rätt villkor.

 

En barnförsäkring skall ge ett så fullgott skydd som möjligt och med det är det viktigt att jämföra barnförsäkringar innan man tecknar. Även vilka moment som ingår i en barnförsäkring kan skilja sig åt. Det finns dock några moment som är viktigare än andra. Att en barnförsäkring innehåller medicinsk och ekonomisk invaliditet är det viktigaste momenten i en barnförsäkring. Sen finns andra moment som ersättning vid en olycka, resa till- och från sjukhus.

 

Varför barnförsäkring?

Barn springer, leker, cyklar och klättar. Ibland gör de sig illa och ofta är det bara skrubbsår som läker. Men att ha framförhållning och vara förutseende genom att teckna en barnförsäkring kan vara avgörande om ditt barn skulle råka ut för något värre. Om till och med Konsumenternas försäkringsbyrå rekommenderar att man tecknar en barnförsäkring så bör man tänka om gällande det skydd som barnet får genom den kommunala omsorgen eller försäkringskassan. Den barnförsäkring som barnen får via dagis eller skola är inte alls tillräcklig eftersom den inte täcker för sjukdomar, bara olycksfall. Detta är något som inte alls är ett fullgott skydd och då rekommenderas en privat barnförsäkring som komplement. En privat barnförsäkring ska därför ge ett skydd för både olycksfall och sjukdomar. Till exempel kan ett barn bli sjukt och inte verka i den omsorg barnet har innan vilket innebär att en förälder måste i värsta fall sluta arbeta. En barnförsäkring kan då ge ersättning via vårdbidraget som bär ingå i barnförsäkringar. En barnförsäkring er också ersättning för ärr, sveda och värk, kostnader som uppkommit i samband med skada osv. Så för att sammanfatta är det ytters viktigt att alla barnförsäkringar innehåller just både ersättning för olycksfall och ersättning för medicinsk- och ekonomisk invaliditet. 


Snart är det dags för skola igen har du koll på barnförsäkringen?

Nu i augusti börjar tusentals barn skolan efter ett långt och förhoppningsvis skönt sommarlov. De är normalt försäkrade genom kommunens försorg men så många som ungefär 400 000 kan sakna ett fullgott skydd.

I samband med att skolan startar brukar skolan informera om det försäkringsskydd barnet har när det vistas i skolan. De flesta kommuner försäkrar barnen endast för olycksfall som kan inträffa när de är i skolan eller på dagis, men går barnet i friskola gäller väldigt ofta inte kommunens försäkring alls.

" - Jag är orolig för att många föräldrar tror att kommunens försäkring ger deras barn ett tillräcklig försäkringsskydd. Så är tyvärr oftast inte fallet även om många kommuner tecknat en försäkring som gäller för barnen dygnet runt. Det är ytterst få kommuner som har tecknat barnförsäkringar som gäller både sjukdom och olycksfall, säger Ann-Sofie Magnusson, familjeekonom på Ikanobanken."

I en stor undersökning som Folksam presenterade i början av denna sommaren visade att så många som en kvarts miljon barn saknar barnförsäkring som täcker skador som händer utanför skolan. En stor andel av de tillfrågade föräldrarna i undersökningen uppgav att de var osäkra eller inte visste vilket försäkringsskydd deras barn har. Detta gör att antalet barn som är oförsäkrade på sin fritid kan vara 400 000. Bara drygt hälften av dessa föräldrarna ansåg sig ha tillräcklig kunskap om vad som gäller för barnens försäkringsskydd.

 

Innehåll i barnförsäkring

>> Invaliditetsersättning - viktigaste momentet efter som om en skada skulle leda till både medicinsk- och ekonomisk invaliditet så betalar en       barnförsäkring normalt ut ett engångsbelopp. Några andra försäkringsbolag betalar ut per månad istället. Detta val görs vid tecknandet av barnförsäkringar.

 

>> Vårdkostnadsersättningen - Vid en långvarig sjukdom ska detta moment i barnförsäkringar täcka kostnader som tillkommer. Det är Försäkringskassan som beslutar om man skall få detta.

 

Byta försäkringsbolag?

Det går utmärkt att byta försäkringsbolag. Om barnet är vid god hälsa och inga sjukdomar finns så är det inga problem att byta barnförsäkring. En ny hälsodeklaration behövs och se till att inte säga upp din barnförsäkring innan den nya barnförsäkringen är beviljad till samma villkor som din gamla barnförsäkring.

Se till att teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt eftersom det kan visa sig sjukdomar efter en tid och då är det för sent få ersättning från barnförsäkringar samt att ens få en barnförsäkring beviljad till fulla villkor.

 

Avtalstid och huvudförfallodag

En barnförsäkring kan sägas upp när som helst. Man kan ringa, skriva eller be det nya försäkringsbolaget om hjälp att säga upp den sin gamla barnförsäkring.

De allra flesta barnförsäkringar gäller tills barnet är 25 år sedan övergår barnförsäkringen till vuxenförsäkring och då saknas sjuk-delen i försäkringen.

 

Ta hjälp och jämför barnförsäkring

Att själv sätta sig in i alla villkor hos alla försäkringsbolag när man ska välja barnförsäkring är nästan omöjligt. Ring för vidare information.

 

Olika typer av barnförsäkring

Det finns en uppsjö av olika barnförsäkringar att välja på. Alla försäkringsbolag erbjuder barnförsäkring och de är olika utformade. 

 

Svensk Försäkringsförmedling AB  |  Kvarnvingevägen 2, 177 41 Järfälla  |  Tel: 08-627 07 40  |  info@svenskforsakringsformedling.se
Besöksadress: Järfällavägen 106, Järfälla