Menu

Sjukförsäkring

Hur ser ekonomin ut om du blir sjuk?
Det sociala sjukförsäkringssystemet ger dig ett visst grundskydd, men ekonomin för dig som företagare kan bli hårt ansträngd vid längre tids sjukdom.

Så här fungerar sjukförsäkringssystemet

 

 

Dag 1 är karensdag.

Dag 2-14 betalar arbetsgivaren sjuklön, 80 procent av lönen, inget tak.

Från dag 15 och fram till sjuk- eller aktivitetsersättning, utbetalas sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenningen är 80 procent av lönen, dock ej på inkomster som överstiger 7,5 prisbasbelopp.

 

  

Försäkringskassan fattar beslut om sjukpenningen skall ersättas med sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension). Sjuk- och aktivitetsersättning motsvarar cirka 64% av lönen, dock ej på inkomster som överstiger 7,5 prisbasbelopp.


Hur mycket behöver du komplettera med?
Välj vilken storlek du vill ha på den kompletterande sjukförsäkringen dock lägst 1.000 kronor per månad. För anställda får man komplettera upp till 90 procent av inkomsten, för egenföretagare i vissa fall upp till 108 procent.
Anledningen att egenföretagare kan försäkra sig för mer är att man kanske inte alltid tar ut en marknadsmässig lön, särskilt inte under uppbyggnadsfasen av ett företag.
Vid långvarig sjukdom höjs ersättningen varje år i relation till prisbasbeloppets förändring, vilket innebär att försäkringen är inflationsskyddad. Inflationsskyddet är maximerat till 10 procent.

För vem kan sjukförsäkring tecknas?
Försäkring kan tecknas av alla med normal hälsa som fyllt 18 men inte 60 år.
Utbetalning vid delvis nedsatt arbetsförmåga
Om den försäkrade blir sjukskriven till minst 25 procent får man ersättning i proportion till sjukskrivningen.

 

 

 

Svensk Försäkringsförmedling AB  |  Kvarnvingevägen 2, 177 41 Järfälla  |  Tel: 08-627 07 40  |  info@svenskforsakringsformedling.se
Besöksadress: Järfällavägen 106, Järfälla