Menu

Kundservice

Klagomålshantering
Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst som Svenskförsäkringsförmedling AB levererat måste du höra av dig så snart som möjligt.
Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Svenskförsäkringsförmedling AB som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Svenskförsäkringsförmedling AB.
När du klagar skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare på Svenskförsäkringsförmedling AB du haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett.
Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.
Svenskförsäkringsförmedlings ambition är att ett klagomål ska behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Hit skickar du ditt ärende:
Svenskförsäkringsförmedling AB
Att: Klagomålsansvarig
Adress: Kvarnvingevägen 2, 177 41 Järfälla

Så går du vidare
Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Webbplats: www.arn.se
Telefon: 08-555 017 00

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Webbplats: www.konsumentbankbyran.se
Telefon: 08-24 30 85

Konsumenternas försäkringsbyrå
Webbplats: www.konsumenternasforsakringsbyra.se
Telefon: 08-22 58 00

Kommunens konsumentvägledning
Webbplats: www.konsumentvagledare.konsumentverket.se
Telefon: Kontakta din kommun och fråga efter konsumentvägledaren

Kontakta oss - Företag & institutioner
För mer information om
Svenskförsäkringsförmedling AB
+46 8 627 07 40

 

Svensk Försäkringsförmedling AB  |  Kvarnvingevägen 2, 177 41 Järfälla  |  Tel: 08-627 07 40  |  info@svenskforsakringsformedling.se
Besöksadress: Järfällavägen 106, Järfälla