Menu

Sjukförsäkring

Privat sjukförsäkring – ger ersättning i form av pengar
Som anställd får man en lägre ersättning när man är sjuk än när man arbetar. Den privata sjukförsäkringen täcker upp mellanskillnaden mellan den ersättning man får från försäkringskassan och eventuellt sin arbetsgivare vid sjukdom och den lön man har. Den privata sjukförsäkringen ger vanligtvis ersättning efter tre månaders sjukskrivning. Du ansöker om sjukförsäkring och den måste beviljas. Har du haft allvarlig sjukdom eller tidigare besvär kan ansökan om sjukförsäkring avslås, men då kan du söka vidare hos annat försäkringsbolag. Utan en privat sjukförsäkring får du idag du Försäkringskassan, 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst upp till 7,5 prisbasbelopp så länge du är sjukskriven. En långvarig sjukskrivning kan därför bli kännbar för privatekonomin. Skulle sjukskrivningen leda till aktivitetsbidrag eller sjukersättning, så sjunker ersättningen från den allmänna försäkringen ytterligare.

 

Svensk Försäkringsförmedling AB  |  Kvarnvingevägen 2, 177 41 Järfälla  |  Tel: 08-627 07 40  |  info@svenskforsakringsformedling.se
Besöksadress: Järfällavägen 106, Järfälla