Menu

Kompanjonförsäkring

Att upplösa ett kompanjonskap eller att förlora en kompanjon kan innebära stora ekonomiska konsekvenser för övriga delägare, kanske till och med att bolaget måste avvecklas. Utredningar visar att genomsnittstiden för kompanjonskap i fåmansföretag är ca tre år. Det finns alltså ett stort behov av olika försäkringslösningar. 

I Friplan kan Affärskapital tecknas som en företagsägd Kompanjonförsäkring eller Nyckelmannaförsäkring. 

Alternativt tecknas korsvis ett Efterlevandekapital i Friplan som privatägd kompanjonförsäkring på delägarnas liv.

 

Livskydd kan tecknas med ett dödsfallsbelopp upp till 1.300.000 per försäkrad. För offert, kontakta din lokala mäklarsupport.

 

Vid högre försäkringsbelopp tecknas T-försäkring. I en T-försäkring kan även klausul/premieförhöjning hanteras.

 

 

Svensk Försäkringsförmedling AB  |  Kvarnvingevägen 2, 177 41 Järfälla  |  Tel: 08-627 07 40  |  info@svenskforsakringsformedling.se
Besöksadress: Järfällavägen 106, Järfälla