den 4 augusti 2020

Privat Pension
Privat Pension är en temporär ålderspension som tecknas med återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet kan väljas bort.
Pensionsåldern är, om inget annat anges, 65 år och utbetalningstiden 5 år.  
Försäkringstagare och försäkrad är den person på vars liv försäkringen gäller och är alltid samma person vid tecknandet. 
Skattekategori
Privat Pension tillhör skattekategori P - pensionsförsäkring. 
 
 

 

Hem   |   Om oss   |   Privat   |   Företag   |   Bopension   |   Kontakta oss

Svensk Försäkringsförmedling Global AB  |  Veddesta Centrum 175 72 Järfälla  |  Tel: 08-627 07 40  |  info@svenskforsakringsformedling.se

Copyright 2011 Svensk Försäkringsförmedling AB