den 4 augusti 2020

Bopension
Folksam Seniorkapital
I dag äger många pensionärer en villa, bostadsrätt eller fritids-hus med låga eller inga lån. Bostaden kan vara värd miljoner. Men eftersom det är låsta pengar kan man ändå känna sig tvingad att flytta, när ekonomin vid pensionen blir sämre. 
Med Folksam Seniorkapital erbjuder vi en möjlighet att bo kvar genom att fördelaktigt belåna boendet via Folksam. Pengarna som frigörs placeras i en livränta som genast börjar betalas ut. På så sätt förstärks pensionen. Seniorkapital passar även för dig som av andra anledningar kan behöva frigöra kapital eller unna dig det där lilla extra.
 
Bättre pension med Folksam Seniorkapital
Hör du till dem som samtidigt som du tycker att din pension inte räcker till varje månad, äger en villa, bostads¬rätt eller fritidshus, som har ett högt marknadsvärde och som du har låga eller inga lån på? Kanske är det till och med så att du funderar på om du av ekonomiska skäl kan bo kvar. I så fall är Folksam Seniorkapital en möjlighet för dig att förstärka din pension med bostaden som säkerhet.

Så här går det till:
• Bostaden intecknas och ett bolån läggs upp – via Folksam. Maximalt 60 procent av marknadsvärdet får belånas. Lånet är amorteringsfritt. Du bestämmer själv om du vill ha rörlig eller bunden ränta, eller en blandning av båda. Räntan betalas via autogiro varje månad.
 
• De pengar som frigörs placeras i en kapitallivränteförsäkring i Folksam som börjar betalas ut direkt.
 
• Livräntan betalas ut till dig eller insatt förmånstagare med ett månadsbelopp under totalt tio år.
 
• Livräntan räknas av Folksam som inkomst. Detta ökar kreditvärdig¬heten, så att även den med låg pen¬sion kan ha möjlighet att få den förstärkning av pensionen som Folksam Seniorkapital ger.
 
• Efter tio år upphör försäkringen att gälla. Då finns möjlighet att teckna en ny försäkring om förut¬sättningar för det finns eller också kan det bli aktuellt att sälja boen¬det/fastigheten. För att teckna Folksam Seniorkapital bör du ha fyllt 60 år.

Fördelar
• Du utnyttjar en tillgång som annars är låst och får tillgång till kapitalet via månatliga utbetal¬ningar. Du får möjlighet att redan i morgon konsumera en del av den vinst du annars hade fått vänta på tills fastigheten sålts.
• Du vet hur mycket pengar du får ut från försäkringen varje månad.

Tänkvärt
• Man måste vara uppmärksam på aktuella låneräntor. Tänk på möjligheten att binda räntan helt eller delvis.
• Skulden på ditt bolån finns kvar efter tio år på grund av att bolånet är amorteringsfritt. Du fortsätter dock att betala ränta på bolånet efter tio år.

Vill du veta mer om Folksam Seniorkapital
Ring vår kundtjänst för banktjänster, telefon 020-599 700. Information finns också på folksam.se 

Exempel Folksam Seniorkapital
Om du lånar 1 000 000 kronor och låneräntan är 4 procent. Aktuell låneränta finns på folksam.se
Livränteförsäkring 1 000 000 kr
Antagen avkastning 4 procent
Månadsersättning 9 218 kr/mån

Belåning av fastighet 
Bottenlån 3 mån ränta (rörlig) 4 procentMånadskostnad, netto (amorteringsfritt) - 2 333 kr/mån

Månadsvis efter avdrag (netto) utbetalning till dig
Inkomstskattefritt = 6 885 kr/mån 
 
Hem   |   Om oss   |   Privat   |   Företag   |   Bopension   |   Kontakta oss

Svensk Försäkringsförmedling Global AB  |  Veddesta Centrum 175 72 Järfälla  |  Tel: 08-627 07 40  |  info@svenskforsakringsformedling.se

Copyright 2011 Svensk Försäkringsförmedling AB